Uppgift 1

 

Onsdag kväll strax för sju s 3-47

1. Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

2. Vad gillar du inte? Varför?

3. Språk och handling: Är det något du inte förstår? Vad i så fall?

4. Ungdomarna tittar på filmen Utvandrarna. Ungdomarna har åsikter kring filmen. Vad tror du att Jamila och Daniel menar med följande meningar:

”Fattar ni inte? Filmen handlar ju om oss” (Jamila)

”När slutar man vandra då? Jag är född här. Fast jag vill inte bli som nån jävla svenne” (Daniel)

4. Skriv ner namnen på alla huvudpersoner. Välj sedan EN person som du tycker verkar särskilt intressant och beskriv utförligt. Ta med så många punkter du kan/vet något om.

– Personliga egenskaper?

– Utseende/klädstil?

– Familj? Hur har han/hon det hemma?

– Hur går det i skolan?

– Intressen?

-Vänskapsförhållanden

– Framtidsplaner?

5. Var utspelar sig boken? Hur beskrivs miljön? Finns det några likheter och skillnader med din egen hemmiljö och skolmiljö?

6. Hur tycker du att arbetsfördelningen ska vara i ett hem? Hur ska barn hjälpa till? Vad gör

du själv hemma? Vad är rimligt för en 14-åring?

Extrauppgift:

– Välj ut två starka meningar från det du har läst, och motivera varför du valde dem.