Uppgift 2

Uppgift 2:

  1. 48-100

 

  1. Vem är mannen som spottar på Nalin och varför spottar han på henne? Hur reagerar Nalin och vad säger hennes mamma? Berätta också om dina egna reaktioner när du läste om händelsen.

 

 

  1. Berätta om scenen med tårtan. Tycker du att läraren handlar rätt eller inte? Resonera!

 

 

  1. 101-121

 

 

  1. Känns berättelsen trovärdig? Varför/varför inte? Resonera!

 

 

  1. Är det något du inte förstår eller tycker är konstigt? Det kan vara vad som helst t.ex svåra ord eller något i handlingen som är oklart.

 

 

  1. Beskriv Daniel. Varför tror du att han har så svårt med sig själv?

 

 

  1. Berätta om/resonera kring relationen mellan Ville och Nalin. Vad tror ni det kan finnas för hinder för deras kärlek? Skulle det kunna bli bra om de blev ett par? Hur tror ni Nalins föräldrar skulle reagera om hon blir tillsammans med Ville?

 

 

  1. Jamila kanske inte får gå på gymnasiet för sin pappa. På ungdomskursen lär hon sig att hon enligt islam har en har en ”plikt att skaffa sig en utbildning”. Pappan säger ”lär dom er det där? Då får du nog sluta gå dit”. Varför tror du han säger så och varför vill han inte att hon ska gå på gymnasiet? Resonera gärna kring problemet och kom med egna åsikter.