Språk och handling: Är det något du inte förstår? Vad i så fall?

Språket är lite för flummigt för att jag ska förstå helt vad som händer, men själva handlingen och meningen med boken tycker jag är bra. Detaljerna, alltså språket, kunde kanske vara lite tydligare och använda ord som man lättare att förstå och uppfatta. Själva handlingen och ”röda tråden” är rätt tydlig för mig dock så förstår jag att många tycker att boken inte är så bra när de ser innehållet och alla nya ord.

Slangorden ger en känslan av att det är personer från andra länder med i bilden dock så hade det kanske varit bättre om författaren hade valt att inte ha med personer från Saudi Arabien och Syrien. Jag menar naturligtvis inte ingenting illa mot personer från Syrien och Saudi Arabien bara att språket kanske blir lite flummigt då.

Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

Jag tycker att den här boken så här långt är helt okey den är dock inte den bästa boken jag har läst men den är ok det som är bra med den är att den är lite spännande med alla Daniels sykbryt undrar man vad han kommer att göra näst man hoppas ju att han klarar sig och gör något bra med sitt liv men det verkar mest som om han håller på att råna ställen och skolka och ta droger mest, och vem är det som blir mördad onsdag kväll strax före sju?

Det är också bra att man man får ett perspektiv av  den muslimska kulturen lite grann

Vad gillar du inte? Varför?

Jag gillar inte att språket är så grovt. Man skulle kunna ta bort lite av svordomarna för det låter så fult när man läser. Speciellt när man skriver så många svordomar på rad. Då gör det att man tycker att det låter ännu värre. Det är lite jobbigt att det är så många slang ord. Man har svårt att förstå vad de menar. Då kan det bli så att man måste stoppa mitt i texten och fråga eller googla upp vad ordet betyder så att man förstår. Annars kan det bli svårt att förstå en mening men ibland kan man förstå om man läser om men ingen och kollar i vilket sammanhang ordet används i.

Några exempel på ord som jag inte förstod i första början är: Keff och baxa.

Vad gillar du inte? Varför?

Boken handlar mycket om invandrare från bland annat Syrien. Alltså så finns det väldigt många slangord i boken som man inte riktigt förstår vid första anblicken. Dock så kan man ta hjälp av en ordbok, men det kanske man inte har tillgång till på till exempel ett bibliotek. Därför är inte ett stort fan av boken och tycker författaren hade kunnat använda vanligare ord, istället för ord som: gitta, aina, keff, m.m. Jag tycker också att boken hade kunnat vara lite mer ”barnvänlig” det finns många ord i boken som inte är lämpade för barn i 10-12 års ålder. Det är också lite för mycket likt en slags diskussion istället för en dialog i en bok, tycker jag. Ibland får man nästan lite för mycket detaljer än vad man vill veta. Alltså att karaktärerna pratar med varann, fast i boken. Det kan vara det författaren har försökt uppnå men det är nog en mindre bra faktor enligt mig.

Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

Jag gillar att i varje kapitel så ändras det person så man får se världen ur den personens synvinkel och inte bara se ur en och samma person. Om man bara skulle läsa berättelsen ur en persons synvinkel så skulle boken lätt bli tråkig och man skulle få svårt att förstå vad de andra personerna i berättelsen tycker och tänker. Jag gillar att alla personer i berättelsen håller på med lite olika saker. Några rånar, några siktar på bra betyg och en håller på med rap. Alla personerna gör inte samma sak och det gör att det blir intressant och spännande att läsa. Sista saken som jag tycker är bra är att de som skrev boken gjorde så att dagens ungdomar kan lätt tycka om boken för att man känner igen språket.