Vad gillar du inte? Varför?

Boken handlar mycket om invandrare från bland annat Syrien. Alltså så finns det väldigt många slangord i boken som man inte riktigt förstår vid första anblicken. Dock så kan man ta hjälp av en ordbok, men det kanske man inte har tillgång till på till exempel ett bibliotek. Därför är inte ett stort fan av boken och tycker författaren hade kunnat använda vanligare ord, istället för ord som: gitta, aina, keff, m.m. Jag tycker också att boken hade kunnat vara lite mer ”barnvänlig” det finns många ord i boken som inte är lämpade för barn i 10-12 års ålder. Det är också lite för mycket likt en slags diskussion istället för en dialog i en bok, tycker jag. Ibland får man nästan lite för mycket detaljer än vad man vill veta. Alltså att karaktärerna pratar med varann, fast i boken. Det kan vara det författaren har försökt uppnå men det är nog en mindre bra faktor enligt mig.

Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

Jag gillar att i varje kapitel så ändras det person så man får se världen ur den personens synvinkel och inte bara se ur en och samma person. Om man bara skulle läsa berättelsen ur en persons synvinkel så skulle boken lätt bli tråkig och man skulle få svårt att förstå vad de andra personerna i berättelsen tycker och tänker. Jag gillar att alla personer i berättelsen håller på med lite olika saker. Några rånar, några siktar på bra betyg och en håller på med rap. Alla personerna gör inte samma sak och det gör att det blir intressant och spännande att läsa. Sista saken som jag tycker är bra är att de som skrev boken gjorde så att dagens ungdomar kan lätt tycka om boken för att man känner igen språket.

1. Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

Jag tycker att boken är bra och visar hur man kan ha det på olika ställen i världen. Den visar hur några barn i orten lever och har det i sina familjer. Det är ganska detaljerat och det är en bra bok.

Boken är bra och tydlig och visar verkligen barnens personligheter och liv. Jag tycker att den är bra och har en rolig humor, eftersom att jag inte bor i orten så är det lite kul att få veta hur det är där dom bor.

 

Vad gillar du med boken så här långt? Motivera!

Jag tycker nog att handlingen verkar vara bra men att språket dom använder kanske kan bytas ut lite. Karaktärerna är bra tycker jag. En person är lite stökig, en annan lite lugnare och så gillar två av karaktärerna varann! Det är också bra att se att författaren väljer att en svensk person och att en person som har invandrat (eller i alla fall inte kommer från Sverige) är ihop. Alltså att man kan vara kära även om man är från olika kulturer/länder. Boken är väldigt beskrivande och man får verkligen känslan av att man är där all drama i boken sker. Man får också stora intryck på vad karaktärerna tänker om, att man får veta om deras inre känslor.